Przedsiębiorco, pamiętaj o przedawnieniu!

Przedsiębiorco, pamiętaj o przedawnieniu!

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ O PRZEDAWNIENIU !   Nieuchronny upływ czasu ma swoje nieubłagane skutki także w sferze gospodarczej. Praktyka jasno pokazuje, iż niejednokrotnie możliwość dochodzenia roszczenia przed sądem napotyka istotną przeszkodę, jaką jest zarzut...
Zatrudnianie nauczyciela emeryta

Zatrudnianie nauczyciela emeryta

ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELA EMERYTA   Zasady zatrudniania nauczycieli uregulowane zostały przepisami Ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – dalej KN. Regulacja prawna tej materii ma w KN charakter wyczerpujący i...
Warunki stosowania monitoringu przez pracodawcę

Warunki stosowania monitoringu przez pracodawcę

WARUNKI stosowania monitoringu u pracodawcy   Chociaż od wejścia w życie RODO, oraz podyktowanych tym zmian w Kodeksie pracy (Kp), dotyczących monitoringu minęło już ponad 2 lata, kwestia stosowania urządzeń śledzących w dalszym ciągu budzi wątpliwości po stronie...